ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл


Нетрадиційні підходи до фізичного виховання молодших школярів
У початковій школі закла­дається фундамент фізично­го виховання дітей. Учите­леві обов'язково потрібно враховувати специфіку мо­лодших школярів, обумов­лену їхніми анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями 96.5kb. 1 стр.

Художньо-педагогічний аналіз музичних творів
Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї 112.18kb. 1 стр.

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє 1297.52kb. 3 стр.

Методика “Небулиці”
Оцінити елементарні образні уявлення дитини про навколишній світ і про логічні зв’язки та стосунки, що існують між декими об’єктами цього світу: тваринами, їх образом життя 17.12kb. 1 стр.

Опитувальник самоставлення В. В. Століна Інструкція
На кожне запитання опитувальника дайте відповідь «так» (+) або «ні» залежно від того, стосується твердження Вас чи не стосується 48.33kb. 1 стр.

Тестова методика
Мета: дозволяє виявити інтерес до техніки, фізичний розвиток і стан здоров'я, визначити стійкість уваги, почуття збереження, реакцію, ви­тримку, відповідальність, уміння зосередитися при наявності зовнішніх подразників 85.37kb. 1 стр.

Мета. Матеріал до уроку
Тема. Звуки й голоси в природі; звуки рідної мови. Формування уміння читати слова правильно, читати речення і частини тексту виразно. Розвиток уміння чути й розуміти звуки природи 182.78kb. 1 стр.


Положення «Про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти»
Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом гуон від 10 грудня 2010 року №131, згідно з наказом іппочо, про кураторство на курсах підвищення кваліфікації при іппочо від 19 жовтня 2012 р. №82 15.3kb. 1 стр.

Реалізація Державного стандарту початкової школи в Чернівецькій області
України – розпочато впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Як зазначив міністр освіти на ІІІ всеукраїнському з’їзді, Дмитро Табачник 73.17kb. 1 стр.

Дорожня карта №1 проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
Розробка критеріїв оцінювання турів, розміщення завдань та критеріїв оцінювання на сайтах 176.65kb. 1 стр.

«Впровадження сучасних програм «Майкрософт» в навчально-виховний процес закладів нового типу освіти України»
На виконання річного плану роботи, затвердженого ХХ щорічною конференцією Асоціації «Відроджені гімназії України», 19-22 березня 39.34kb. 1 стр.

Уроку «Буковина край, де варто жити»
Мета: Вчити учнів з повагою ставитися до рідної землі; розширювати знання учнів про Буковину як культурний осередок української держави, розвивати усне мовлення та логічне мислення школярів; виховувати почуття гордості за свій рідний край 466.07kb. 1 стр.


Методика роботи із складовими навчально-методичного комплексу. Позакласна і гурткова робота з географії
Тематика творчих робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів географії 101.8kb. 1 стр.

Теми індивідуальних творчих робіт вчителів початкових класів шкіл з румунською мовою навчання
Створення умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров’я 25.42kb. 1 стр.

Технологія різнорівневого навчання при переході до колективного способу навчання
Створення умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров’я 25.16kb. 1 стр.

Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури
Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури 62.5kb. 1 стр.

Наказ №238 Про упорядкування роботи з курсової підготовки педпрацівників області у 2012 році
Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації №702 від 22. 12. 2011, рішення колегії Головного управління освіти і науки від 21. 03 24.44kb. 1 стр.

З метою задоволення потреб слухачів у проходженні курсів підвищення кваліфікації з додаткових предметів, просимо Вас надіслати інформацію за формою пропонованих додатків
Які вони викладають, окрім двох обраних. Якщо хоча б один предмет із вказаного переліку у графіку двопрофільних курсів є основним для слухача, то підвищити кваліфікацію з додаткового предмету, окрім двох вказаних 63.67kb. 1 стр.

Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Розміщення учасників олімпіади по кабінетах. Ознайомлення учнів з Інструкцією виконання роботи. Організація підпису зошитів відповідно до поданого зразка 71.09kb. 1 стр.