ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл


Безпечні умови навчання
Відділом Державної служби охорони при умвс україни в Чернівецькій області постійно проводиться робота по залученню під охорону навчальних закладів області 20.7kb. 1 стр.

Конспект уроку для учнів 8 класу за модулем Баскетбол Задачі уроку : Удосконалення техніки ведення м’яча правою та лівою рукою
Мета уроку : Прививати прагнення до занять фізичною культурою, закріплення та удосконалення елементів баскетболу, виховувати почуття колективізму, дружби та взаємовиручки 56.76kb. 1 стр.

Уроків для 5 класу за модулем «Легка атлетика»
Мета: сприяти усвідомленню унікальності і неповторності людського життя, виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я, сприяти підвищенню самооцінки та загальної культури 262.33kb. 1 стр.

Закон україни про освіту
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку згідно із Законом n 1158-iv 531.2kb. 4 стр.


«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту»
Організовувати перепідготовку вчителів, проведення тематичних семінарів-тренінгів, конкурсів професійної майстерності педагогів, реалізацію проектів 57.77kb. 1 стр.

Обробка та аналіз результатів
Процедура дослідження: дитині показують малюнки І подають інструкцію. В правій частині малюнка, в спеціальних порожніх квадратах, дитина повинна відтворити картинки, що представлені в лівій частині малюнка. Час виконання завдання – 5 хв 16.5kb. 1 стр.

Обладнання: роздруковані бланки відповідей тесту, опитувальник, олівці чи ручки
Ти маєш чудову нагоду поглянути на себе збоку I проаналiзувати, що ти знаєш про себе, подiлитися цими знаннями з дорослими, аби вони краще пiз-нали тебе I змогли тебе розумiти, спiлкуватися з тобою, навчати тебе 89.17kb. 1 стр.

Опитувальник «мій шлях широкий»
Опитувальник допоможе випускникам закладів професійної освіти визначити свій рівень готовності до трудової діяльності 57.57kb. 1 стр.

Тепінг-тест Є. Ільїна
Устаткування: спеціально заздалегідь підготовлені бланки, що явля­ють собою аркуші паперу (203 х 283), розділені на шість розташованих по три в ряд рівних прямокутники, олівці, секундомір 17.03kb. 1 стр.

Вправа «Праве чи ліве?»
Зімкніть кілька разів пальці рук. Якщо нагорі виявляється палець лівої руки, то перед нами емоційна людина, якщо правий — то лю­дина, у якої переважає аналітичний склад розуму 7.47kb. 1 стр.


Положення про науково-методичний центр безперервної педагогічної освіти інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Положення про Науково-методичний центр безперервної педагогічної освіти
Є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти Чернівецької області (далі Інститут), що здійснює діяльність, пов'язану з організацією післядипломної освіти та підвищення кваліфікації керівних кадрів освітніх закладів області та інших 48.51kb. 1 стр.

Положення про відділ навчального забезпечення І дистанційної освіти чернівці 2012 Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
Є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти Чернівецької області (далі іппочо), що здійснює діяльність, пов'язану з організацією післядипломної освіти та підвищення кваліфікації керівних кадрів освітніх закладів області та інших 56.19kb. 1 стр.

Положення про відділ кадрового та правового забезпечення інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Положення про відділ кадрового та правового забезпечення І. Загальні положення
Відділ кадрового та правового забезпечення (далі вкпз) є структурним підрозділом Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 63.85kb. 1 стр.

Закону України «Про загальну середню освіту»
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 «Про демократизацію в системі освіти області», від 30. 05. 2012р. №372 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 54.54kb. 1 стр.

Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році 373.84kb. 1 стр.


Педагогів-організаторів. Учнівське самоврядування в навчальному закладі
Тематика індивідуальних творчих проектів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів 23.83kb. 1 стр.

Питання для захисту індивідуального творчого проекту для завідуючих та методистів дошкільних навчальних закладів
Шляхи впровадження передового педагогічного досвіду в практику дошкільного закладу 40.28kb. 1 стр.

Формування життєвих і спеціально-історичних компетентностей при викладанні історії у моєму навчальному закладі.
Формування практично-спрямованих юридичних компетентностей при викладанні правознавства у загальноосвітній школі 30.69kb. 1 стр.