ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1 страница 2 ... страница 4 страница 5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ
«_22 02 2013 р. № 183

Про проведення ІV (фінального) етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

та фінальних етапів турнірів

у 2012/2013 навчальному році


Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 вересня 2011 року № 1127 «Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2012-2014 роки» та від 14 серпня 2012 року № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році» з метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованої молоді
НАКАЗУЮ:
1. Провести:

1.1. IV (фінальний) етап (далі – IV етап) Всеукраїнських учнівських олімпіад у березні-квітні 2013 року.

1.2. Фінальні етапи турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів у квітні 2013 року.
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В) забезпечити контроль за проведенням IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення IV етапу Всеукраїн­сь­ких учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів.

3.2. Забезпечити проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у межах видатків, передбачених кошторисом на проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013 році, що додається.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти забезпечити:

організацію IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року з відповідних предметів згідно з додатком 1 у строки, визначені додатком 3 та провести їх на базі установ (закладів), визначених додатком 2;

організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з додатком 1/1 у строки, визначені додатком 4.


5. Призначити:

5.1. Координаторів:

IV етапу Всеукраїнських учнівських олім­піад 2012/2013 навчального року згідно з додатком 5;

фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з додатком 6.

5.2. Експертів-консультантів:

IV етапу Всеукраїнських учнівських олім­піад 2012/2013 навчального року з відповідних предметів у складі згідно з додатком 7;

фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року у складі згідно з додатком 8.
6. Утворити оргкомітети і журі:

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року згідно з додатками 9 – 48;

фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з додатками 49 – 54.
7. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

7.1. Подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 5 березня 2013 року, з олімпіади з екології – до 28 лютого 2013 року, звіти про проведення IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, тексти завдань ІІІ етапу та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

7.2. Cформувати кількісний склад команд ІV етапу відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року згідно з рейтингами, визначеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 серпня 2012 року № 916

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році», олімпіади з педагогіки та психології – по 1 учню 11 класу від регіону; олімпіади з фізичної культури та спорту – по 2 учні 11 класів (1 хлопець та 1 дівчина) від регіону.


8. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (департаментів) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних закладів відрядити учасників, керівників команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та журі IV етапу Всеукраїнсь­ких учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів до місць проведення змагань.

9. Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів й відрядження осіб, що супроводжують, покласти на відповідні управління (департаменти) освіти і науки, установи або окремі навчальні заклади, які відряджають команду або окремих учасників зазначених змагань.


10. Оплату відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та координаторів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів здійснити за рахунок навчальних закладів, установ та організацій, у яких вони працюють.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Д. В. Табачник

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

Відповідальні за організацію

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметіву 2012/2013 навчальному році
1. Українська мова та література - Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації (Вєрозубов О. Г.), та комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Пашков В. В.);
2. Російська мова та література – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (Гончарова Н. Г.) та Кримський республіканський інститут після­дипломної педагогічної освіти (Рудяков О. М.);
3. Англійська та іспанська мови – Головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (Гаврилюк Г. М.), Черкаський обласний інститут після­дипломної освіти педагогічних працівників (Чепурна Н. М.);
4. Німецька та французька мови – головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (Клокар Н. І.) та Київський обласний інститут після­дипломної освіти педагогічних кадрів (Кабан Л. В.);
5. Історія – Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (Очеретянко В. І.) та Хмельницький обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Білошицький С. В.);
6. Математика – департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації (Брегін М. Г.) та Львівський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Шиян Р. Б.);
7. Правознавство – управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (Лазарєва Т. О.) та Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (Кавалеров В. А.);
8. Фізика – управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (Яценко А. А.) та Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» (Зубко А. М.);
9. Астрономія – Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Добровольська О. М.) та Інститут після­дипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Войцехівський М. Ф.);
2 Продовження додатка 1
10. Хімія – управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (Таргонський Г. М.) та Рівненський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Віднічук М. А.);
11. Біологія – управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (Соловйов Ю.І.) та Донецький обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Чернишов О.І.);
12. Екологія – управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (Соловйов Ю.І.) та Донецький обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Чернишов О.І.);
13. Географія – Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (Кляп М. І.) та Закарпатський інститут після­дипломної педагогічної освіти (Палько Т. В.);
14. Інформатика – Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (Цимбал І. І.) та Луганський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Сорочан Т. М.);
15. Інформаційні технології – департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Демчик О. І.), Дніпропетровський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Романенко М. І.) та управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (Гречин В. В.);

16. Економіка – управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (Запорожан І. Г.) та Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Буган Ю. В.);


17. Трудове навчання – управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації (Заєць І. М.) та Інститут післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету (Стародубцева І. В.);
18. Педагогіка і психологія – управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (Пастовенський О. В.) та Житомирський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Якухно І І.);
19. Фізична культура і спорт – Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Шаповал Р. В.) та комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л. Д.).
Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 1/1

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

Відповідальні за організацію і проведення

фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів

2012/2013 навчального року1. Юних істориків – управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (Мельніченко В. В.) та Миколаївський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Старєва А. М.);


2. Юних інформатиків – управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (Яценко А. А.) та Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» (Зубко А. М.);
3. Юних журналістів – управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Пєсоцька І. О.) та Сумський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Живодьор В. Ф.).

В. о. директора Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти С. М. Серебрянський

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183


Установи (заклади) відповідальні за проведення

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

2012/2013 навчального року


1. Українська мова та література - комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Пашков В. В.);
2. Російська мова та література – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (Гончарова Н. Г.);
3. Англійська та іспанська мови – Черкаський обласний інститут після­дипломної освіти педагогічних працівників (Чепурна Н. М.);
4. Німецька та французька мови – Київський обласний інститут після­дипломної освіти педагогічних кадрів (Кабан Л. В.);

5. Історія – та Хмельницький обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Білошицький С. В.);

6. Правознавство – Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (Кавалеров В. А.);

7. Математика – Львівський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Шиян Р. Б.)

8. Фізика – Херсонський ліцей Херсонської обласної ради (Рябуха М. І.)

9. Астрономія – Інститут після­дипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Войцехівський М. Ф.);

10. Хімія – Рівненський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Віднічук М. А.);

11. Біологія – Донецький обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Чернишов О.І.);


12. Екологія – Донецький обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Чернишов О.І.);
13. Географія – Закарпатський інститут після­дипломної педагогічної освіти (Палько Т. В.);

14. Інформатика – Луганський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Сорочан Т. М.);

15. Інформаційні технології – управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (Гречин В. В.);

2 Продовження додатка 2


16. Економіка – Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Буган Ю. В.);
17. Трудове навчання – Інститут післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету (Стародубцева І. В.);
18. Педагогіка і психологія – Житомирський обласний інститут після­дипломної педагогічної освіти (Якухно І І.);
19. Фізична культура і спорт – комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л. Д.).

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183


Строки проведення IV етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

2012/2013 навчального року
1.Українська мова і література – 24-28 березня 2013 року, м. Запоріжжя (учасників – 302 особи, в тому числі 189 учнів, 47 керівників команд, 47 членів журі, 19 членів оргкомітету);

2. Російська мова і література – 24-28 березня 2013 року, м. Ялта Автономної Республіки Крим (учасників – 225 осіб, в тому числі 174 учні, 42 керівники команд, 43 члени журі, 16 членів оргкомітету);

3. Англійська мова – 24-29 березня 2013 року, м. Черкаси (учасників – 219 осіб, в тому числі 126 учнів, 35 керівників команд, 40 членів журі, 18 членів оргкомітету);

4. Іспанська мова – 24-29 березня 2013 року, м. Черкаси (учасників – 197 осіб, в тому числі 122 учні, 34 керівники команд, 23 члени журі, 18 членів оргкомітету);

5. Німецька мова – 24-29 березня 2013 року, м. Біла Церква Київської області (учасників – 212 осіб, в тому числі 127 учнів, 36 керівників команд, 31 член журі, 18 членів оргкомітету);

6. Французька мова – 24-29 березня 2013 року, м. Біла Церква Київської області (учасників – 214 осіб, в тому числі 128 учнів, 36 керівників команд, 32 члени журі, 18 членів оргкомітету);

7. Історія – 24-28 березня 2013 року, м. Хмельницький (учасників – 267 осіб, в тому числі 168 учнів, 42 керівники команд, 36 членів журі, 21 член орг­ко­мітету);

8. Правознавство – 27-31 березня 2013 року, м. Одеса (учасників – 213 осіб, в тому числі 129 учнів, 35 керівників команд, 27 членів журі, 22 члени оргкомітету);

9. Математика – 24-28 березня 2013 року, м. Львів (учасників – 280 осіб, в тому числі 177 учнів, 43 керівники команд, 45 членів журі, 15 членів оргкомітету);

10. Фізика – 24-29 березня 2013 року, м. Херсон (учасників – 292 особи, в тому числі 186 учнів, 44 керівники команд, 48 членів журі, 14 членів оргкомітету);

11. Астрономія – 24-28 березня 2013 року, м. Київ (учасників – 163 особи, в тому числі 90 учнів, 31 керівник команд, 25 членів журі, 17 членів оргкомітету);


2 Продовження додатка 312. Хімія – 24-29 березня 2013 року, м. Рівне (учасників – 282 особи, в тому числі 174 учні, 43 керівники команд, 45 членів журі, 20 членів оргкомітету);

13. Біологія – 24-29 березня 2013 року, м. Донецьк (учасників – 270 осіб, в тому числі 171 учень, 42 керівники команд, 45 членів журі, 12 членів оргкомітету);

14. Екологія – 1-5 березня 2013 року, м. Донецьк (учасників – 147 осіб, в тому числі 86 учнів, 29 керівників команд, 23 члени журі, 9 членів оргкомітету);

15. Географія – 23-27 березня 2013 року, м. Ужгород (учасників – 275 осіб, в тому числі 171 учень, 41 керівник команд, 44 члени журі, 19 членів оргкомітету);

16. Інформатика – 17-21 березня 2013 року, м. Луганськ (учасників – 217 осіб, в тому числі 138 учнів, 35 керівників команд, 23 члени журі, 21 член оргкомітету);

17. Інформаційні технології – 31 березня – 4 квітня 2013 року, м. Дніпропетровськ (учасників – 155 осіб, в тому числі 90 учнів, 30 керівників команд, 18 членів журі, 17 членів оргкомітету);

18. Економіка – 24-28 березня 2013 року, м. Тернопіль (учасників – 208 осіб, в тому числі 129 учнів, 34 керівники команд, 26 членів журі, 19 членів оргкомітету);

19. Трудове навчання – 24-29 березня 2013 року, м. Севастополь (учасників – 170 осіб, в тому числі 91 учень, 30 керівників команд, 23 члени журі, 26 членів оргкомітету);

20. Педагогіка і психологія – 18-22 березня 2013 року, м. Житомир (учасників – 83 особи, в тому числі 27 учнів, 27 керівників команд, 11 членів журі, 18 членів оргкомітету);
21. Фізична культура і спорт – 24-27 березня 2013 року, м. Харків (учасників – 109 осіб, в тому числі 54 учні, 27 керівників команд, 15 членів журі, 13 членів оргкомітету).

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод
Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

Строки проведення фінальних етапів

Всеукраїнських учнівських турнірів

2012/2013 навчального року


1. Юних істориків – з 12 по 16 квітня 2013 року у м. Миколаєві (учасників – 273 особи, в тому числі 175 учнів, 30 керівників команд, 55 членів журі, 13 членів оргкомітету);
2. Юних інформатиків – з 5 по 10 квітня 2013 року у м. Херсоні (учасників – 89 осіб, в тому числі 50 учнів, 10 керівників команд, 17 членів журі, 12 членів оргкомітету);
3. Юних журналістів – з 11 по 15 квітня 2013 року у м. Сумах (учасників – 160 осіб, в тому числі 90 учнів, 18 керівників команд, 41 член журі, 11 членів оргкомітету).

Директор Інституту нноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183


Координатори

IV етапу Всеукраїн­сь­ких учнівських олімпіад

2012/2013 навчального року


1. Українська мова і література – Таранік-Ткачук К. В., головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністерство);

2. Російська мова і література – Пясецька Л. І., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі – Інститут);

3. Англійська та іспанська мови – Коваленко О. Я., головний спеціаліст Міністерства;

4. Німецька та французька мови – Шопулко М. Н., методист вищої категорії Інституту;

5. Історія – Черкаська Л. С., методист вищої категорії Інституту;

6. Правознавство – Євтушенко Р. І., головний спеціаліст Міністерства;

7. Математика – Гунько Л. В., начальник відділу Інституту;

8. Фізика – Кремінський Б. Г., старший науковий співробітник Інституту;

9. Астрономія – Вернидуб О. М., начальник відділу Інституту;

10. Хімія – Мальченко Г. І., методист вищої категорії Інституту;

11. Біологія– Фіцайло С. С., головний спеціаліст Міністерства;

12. Екологія – Мистюк С. П., завідувач сектору Інституту;

13. Географія – Гладковський Р. В., головний спеціаліст Міністерства;

14. Інформатика – Паньков А. В., науковий співробітник Інституту;

15. Інформаційні технології – Гущина Н. І., начальник відділу Інституту;

16. Економіка – Бурлака О. М., методист вищої категорії Інституту;

17. Трудове навчання – Дятленко С. М., начальник відділу Міністерства;

18. Педагогіка і психологія – Науменко Є. І., методист вищої категорії Інституту.

19. Фізична культура і спорт – Коломоєць Г. А., науковий співробітник Інституту.
Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод


Додаток 6

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183
Координатори

фінальних етапів Всеукраїн­сь­ких учнівських турнірів

2012/2013 навчального року
1. Юних істориків – Гінетова Т. Л., завідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі – Інститут);
2. Юних інформатиків – Паньков А. В., науковий співробітник Інституту;
3. Юних журналістів – Пясецька Л. І., методист вищої категорії Інституту.

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 7

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

Експерти – консультанти

IV етапу Всеукраїн­сь­ких учнівських олімпіад

2012/2013 навчального року
1. Українська мова та література – Штейнбук Ф. М. – директор Інституту філології, історії та мистецтв Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет», професора, доктора філологічних наук; Караман С. О. – завідувач кафедри мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, доктор філологічних наук;

2. Російська мова і література – Мірошниченко Л. Ф., професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук;

3. Англійська мова – Полховська О. В., доцент Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук;

4. Іспанська мова – Скробот А. І., завідувач кафедри Київського національного лінгвістичного університету, доцент, кандидат філологічних наук;

5. Німецька мова – Захарчук К. О. доцент Хмельницького національного університету, кандидат філологічних наук;
6. Французька мова – Гулей М. Д., доцент Донецького національного університету, кандидат філологічних наук;
7. Історія – Бойко О. Д., ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, професор, доктор політичних наук;

8. Правознавство – Дашковська О. Р., професор Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук;


9. Математика – Ясінський В. А., доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
10. Фізика – Химинець В. В., завідувач кафедри Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, професор, доктор фізико-математичних наук;
11. Астрономія – Івченко В. М., завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор фізико-математичних наук;

2 Продовження додатка 7


12. Хімія – Комаров І. В. заступник директора Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор хімічних наук;
13. Біологія – Морозюк С. С., професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат біологічних наук;
14. Екологія – Ходосовцев О. Є., ректор Херсонського державного університету, професор, доктор біологічних наук;
15. Географія – Зеленська Л. І., завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор, доктор педагогічних наук;
16. Інформатика – Хижа О. Л., завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук;
17. Інформаційні технології – Мазорчук М.С., доцент Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ», кандидат технічних наук;
18. Економіка – Черкавський О. В., директор Дніпропетровської філії Університету економіки та права «КРОК», доцент, кандидат економічних наук;
19. Трудове навчання – Мельник О. В., заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук (технічні види праці); Савка Л. В., заступник декана Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук (обслуговуючі види праці);
20. Педагогіка і психологія – Паламарчук Л. Б., професор Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук;
21. Фізична культура і спорт – Віцько С. М., декан Донбаського державного педагогічного університету, доцент, кандидат педагогічних наук.

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод
Додаток 8

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

Експерти – консультанти фінальних етапів

Всеукраїн­сь­ких учнівських турнірів

2012/2013 навчального року

1. Юних істориків – Баханов К. О., завідувач кафедри Бердянського державного педагогічного університету, професор, доктор педагогічних наук;
2. Юних інформатиків – Міца О. В., доцент Ужгородського національного університету, кандидат технічних наук;
3. Юних журналістів – Бутко О. В., генеральний директор телеканалу «Тоніс» (за згодою).

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод
Додаток 9

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

ОРГКОМІТЕТ

XXVІI Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

Вєрозубов

Олександр

Георгійович


директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації (голова)


Таранік-Ткачук

Катерина Валеріївна
головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (заступник голови)


Захарчук

Віктор


Миколайович


заступник начальника управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (заступник голови)


Пашков

Володимир Васильович
ректор комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (заступник голови)


Корицька

Галина Романівна
доцент Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (секретар)


Зубко

Ольга Іванівнаголовний бухгалтер комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради


Корицький

Віктор Григорович
методист комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради


Кутя

Микола Іванович
директор Запорізького міського центру дитячої та юнацької творчості


Литвиненко

Любов Олексіївна
директор Запорізької загальноосвітньої школи-інтернату № 4

Макаренко

Тетяна Михайлівна
керівник навчально-наукового центру комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
2 Продовження додатка 9Нечипоренко

Валентина Василівна
директор комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради


Путій

Тетяна Миколаївна
старший викладач комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради


Устименко

Оксана Сергіївна
методист комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради


Фролов

Микола Олександрович
ректор Запорізького національного університету

Хіврич

Валентина Володимирівна
начальник відділу управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації


Чухрай

Раїса Василівна
начальник управління освіти та науки Запорізької міської ради

Шацька

Наталія Михайлівна
старший викладач комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради


Ястребова

Валентина Яківнапроректор комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради


Крайня

Марія Іванівна
викладач Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (спостерігач)


Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 10

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

ЖУРІ


ХХVIІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури
Леута

Олександр Івановичпрофесор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук (голова)
Горошкіна

Олена Миколаївна
завідувач кафедри Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор педагогічних наук (заступник голови)

Харлан

Ольга Дмитрівна


директор Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, професор, доктор філологічних наук (заступник голови)

Гученко

Ольга Василівна
учитель гімназії «Консул» № 86 м. Києва (секретар)

Антонюк

Ніна Антонівнавикладач Коростишівського педагогічного коледжу імені Івана Франка Житомирської області

Білецька

Валентина Петрівна
доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук


Бойко

Надія Іванівна
завідувач кафедри Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, професор, доктор філологічних наук

Бончева

Галина Георгіївна
учитель Запорізького ліцею «Логос»
Вінтонів

Михайло Олексійовичдоцент Донецького національного університету, кандидат філологічних наук
Вовкодав

Богдана Володимирівнаучитель Коростенської міської гімназії Житомирської області

Головко

Людмила Іванівна
учитель Гвардійського НВК – школа-гімназія Сімферопольського району Автономної Республіки Крим

2 Продовження додатка 10

2 Продовження додатка

Гольонко

Тетяна Василівна
учитель Севастопольської білінгвальної гімназії № 2
Грицишин

Марія Іванівнаучитель Української гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради
Груба

Таміла Леонідівна
декан Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана  Дем’янчука, кандидат педагогічних наук

Дерев’нко

Лариса Сергіївнаучитель гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва

Дмитрук

Віталій Івановичдекан Кіровоградської філії Київського національного університету культури і мистецтв України, доцент, кандидат філологічних наук

Добоні

Марія Михайлівнаучитель Міжгірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської області

Дружук

Світлана Володимирівнаучитель Зимненського навчально-виховного комплексу Володимир-Волинського району Волинської області
Кавун

Лідія Іванівнапрофесор Інституту української філології і соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук

Клепак

Людмила


Валентинівна


учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області
Каратєєва

Валентина Миколаївна
учитель Баштанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Баштанської районної ради Миколаївської області

Коленченко

Олена


Олександрівна

учитель Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18

Колесник

Тетяна Андріївна
учитель Кушугумського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Інтелект» Запорізького району Запорізької області

Кулик

Олена Дмитрівна
викладач державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук3 Продовження додатка 10

Лаптієнко

Катерина

Максимівна


учитель Новопетрівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів Великомихайлівського району Одеської області
Лупійчук

Алла Вікторівна
учитель навчально-виховного комплексу № 16 м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області
Макаренко

Лариса Вікторівна
викладач Севастопольського міського гуманітарного університету, кандидат філологічних наук

Мітіна

Ірина Валентинівна

учитель Комсомольської гімназії ім. О. Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області
Мундур

Валентина

Броніславівнаучитель Харківської гімназії № 6 Харківської міської ради Харківської області

Ніколашина

Тетяна іванівнадоцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат філологічних наук

Нова

Марія Антонівна
заступник директора Тернопільської Української гімназії імені І. Франка
Овсейчук

Валентина Адамівна
учитель навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей – гімназії № 9» м. Ялти Автономної Республіки Крим
Овсієнко

Людмила Миколаївна
викладач державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук
Омельчук

Сергій Аркадійович
доцент Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук

Плетенчук

Наталія Степанівнадоцент Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат філологічних наук

Половньова

Ніна Іванівнаучитель середньої загальноосвітньої школи № 40

м. ДніпропетровськаПопова

Тетяна Юріївнаучитель Верхньоторецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ясинуватського району Донецької області
4 Продовження додатка 10

Руснак

Наталія


Олександрівнавикладач Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, доктор філологічних наук

Сірук

Вікторія Григорівна

доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук

Телешевська

Лілія Степанівна

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 99 м. Львова
Утєшева

Тетяна Сергіївна

учитель загальноосвітньої школи № 130 м. Одеси

Фисюк

Ольга Григорівна

учитель гімназії № 1 Чернівецької міської ради

Хом’як

Іван Миколайович
завідувач кафедри Національного університету «Острозька академія», професор, доктор педагогічних наук


Чаловська

Марина Вікторівна
учитель Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Б. Лавреньова Херсонської міської ради


Чобаня

Вікторія Валеріївна
учитель середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Ужгорода

Шитик

Людмила Володимирівнадоцент Навчально-наукового інституту філологічних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук

Якобчук

Ірина Іванівна
учитель Рівненської гімназії «Гармонія»

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод
Додаток 11

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту 22.02.2013183

ОРГКОМІТЕТ

ІІI Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літературиБурлаков

Павло Миколайович
Перший заступник Голови ради міністрів Автономної Республіки Крим (голова оргкомітету)


Пясецька

Людмила Іванівнаметодист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (заступник голови)Гончарова

Наталя ГеоргіївнаМіністр освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (заступник голови)Косарев

Валерій ЄвгеновичГолова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань освіти, науки, у справах молоді та спорту (заступник голови)Рудяков

Олександр Миколайовичректор Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти (заступник голови)приходько

Аліна Ігорівнаметодист комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (секретар)


Буякевич

Володимир Адамович
заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим


Дзямко

Сергій Степановичзавідувач науково-методичної установи «Міський методичний кабінет управління освіти Ялтинської міської ради» Автономної Республіки Крим


Дорогіна

Марина Ігорівнадиректор Республіканського навчального закладу «Лівадійська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим»

2 Продовження додатка 11Єрмак

Олена Миколаївна
головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим

Журба

Наталія Вікторівнаначальник управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки КримІлаш

Сергій Федорович
секретар Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим (за згодою)

Кабанова

Валентина Миколаївна
в.о. начальника управління освіти Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим

Наркунас

Ірина Олександрівна
головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії республіканських закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки КримХохлікова

Ірина Леонідівнадиректор експериментального навчально-виховного комплексу «Школа майбутнього» м. Ялти Автономної Республіки Крим


Мельникова

Лариса Василівнаметодист Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти (спостерігач)


Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 12

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту, 22.02.2013183

ЖУРІ


IІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з російської мови і літератури

Кудрявцева

Людмила Олексіївнапрофесор Київського національного університету

імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (голова)
корнієнко

оксана Олександрівна

професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук (заступник голови)


титаренко

олена

Яківна


доцент Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук (заступник голови)


алексєєва

Олена Миколаївнаучитель гімназії № 7 Севастопольської міської радиАндронова

Людмила Геннадіївнадоцент Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат філологічних наук


Артамонова

Людмила Олександрівнаучитель навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей» № 17 м. Сімферополя

Баландіна

Надія Францівназавідувач кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, професор, доктор філологічних наук


бєлінська

Ольга Омелянівназавідувач кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доцент , кандидат філологічних наук

Васильєва

Світлана Анатоліївнаучитель навчально-виховного комплексу «Інтеграл» м. Євпаторії Автономної Республіки Крим


Галицька

Тетяна Олексіївнаучитель міської гімназії м. Коростеня Житомирської області

2 Продовження додатка 12Давидюк

Людмила Володимирівна
професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук


Двухбабна

Анна Омельянівнаучитель Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської областіДомрачева

Тетяна Сергіївнаучитель навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей» № 10 ім. Е. К. Покровського м. СімферополяДорофеєв

Юрій Володимировичдекан Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент, кандидат філологічних наук


Дяченко

Людмила Костянтинівна
учитель загальноосвітньої школи № 4 м. Чернівців

Іванова

Ірина Борисівнадоцент Інституту філології Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, кандидат педагогічних наук


Карліна

Лідія Олексіївнаучитель Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Харківської міської ради Харківської областіКолтуцька

Ірина Анатоліївназавідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доцент, кандидат філологічних наук


Корсаков Володимир Олексійович


науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


Косторна

Наталя Едуардівна


учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 м. Львова

кудашова

Галина Тимофіївнаучитель гімназії № 5 з російською і українською мовами навчання імені Лесі Українки Севастопольської міської ради

3 Продовження додатка 12

литвин

Ірина Миколаївна

доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук


мартинчук

Наталя Андріївнаучитель Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Центр надії» Рівненської міської ради


Марусик

Лідія Ярославівнаучитель Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Івано-Франківської міської ради


мельник

Анжела Олегівнадоцент Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук


Михайліченко

Валентина Петрівнаучитель комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» м. Дніпропетровська

Недайнова

Тамара Борисівнадоцент державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидат педагогічних наук


плужнікова

Тамара Іванівнапрофесор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук


Рибальченко Валентина Костянтинівна

доцент Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Родний

Олег Володимировичдоцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наукСагатовська

Ганна Вікторівна
учитель гімназії № 1 ім. К. Д. Ушинського м. Сімферополя

Сенчіна

Людмила Тимофіївнадоцент Донецького національного університету, кандидат філологічних наук


Сипко

Людмила Михайлівнадоцент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, кандидат філологічних наук

соболєва

Ірина Олександрівнадоцент державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидат філологічних наук

Суран

Тамара Іванівназавідувач кафедри Ужгородського національного університету, доцент, кандидат філологічних наук

4 Продовження додатка 12

Суходольська Марина Володимирівна


учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Сімферополя


Теркулов

В’ячеслав Ісайовичпроректор Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, професор, доктор філологічних наук

Тропина

Ніна Павлівна
завідувач кафедри Херсонського державного університету, професор, доктор філологічних наук


фоміна

Людмила Федорівнадоцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук


Фролова

Ольга Миколаївнаучитель Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради


Хейлик

Тетяна Олександрівна
доцент Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук


Чередник

Тетяна Павлівнадоцент Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, кандидат філологічних наук


Янкович

Оксана Володимирівна
учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 м. Хмельницького

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод


Додаток 13

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

22.02.2013183
ОРГКОМІТЕТ

XХХІІ Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської та іспанської мов

Гаврилюк

Галина Миколаївна

начальник Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (голова)

Коваленко

Оксана Ярославівнаголовний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (заступник голови)

Славінська

Оксана Іванівна
перший заступник начальника Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (заступник голови)


Чепурна

Наталія Миколаївнаректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (заступник голови)


Тріфан

Мар’яна Степанівна

СТЕПАНІВНА


методист Закарпатського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (секретар)

Микитюк

Світлана Михайлівнаметодист обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (секретар)


Бутенко

Олена Миколаївна
головний бухгалтер Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Голда

Надія Анатоліївна
начальник відділу освіти Канівського міського виконавчого комітету Черкаської області

Гордуновська

Людмила Віталіївна

начальник відділу Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

Дзюбак

Раїса Миколаївна
проректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
2 Продовження додатка 13Коркоць

Валентина Павлівна
начальник відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області

Окорокова

Наталія Миколаївна
методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Пахомова

Тетяна Геннадіївнаметодист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників


Степко

Євгеній Петровичначальник управління освіти, заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міського виконавчого комітету


Топчій

Ірина Вікторівна
начальник департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міського виконавчого комітету

Чуб

Тамара Миколаївнаначальник відділу Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації


Шамрай

Олександр Григорович
начальник відділу освіти Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області

Гуменюк

Ірина Болеславівна

методист Житомирського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (спостерігач)

страница 1 страница 2 ... страница 4 страница 5

скачать файл


Смотрите также: