ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1

Основні вимоги до сучасного уроку

Сучасний урок: • 1.Покликаний розвивати в учнів пізнавальні інтереси, здібності, служити важливим засобом їх загального розвитку.

 • 2.Вимагає використання сучасних технічних засобів.

 • 3.Повинен:
  - озброїти учнів свідомими, міцними й глибокими знаннями і способами виконання дій;
  - формувати в учнів самостійність, активність, творчу ініціативу;
  - формувати вміння творчо розв'язувати будь-які завдання, що можуть трапитись в житті, на виробництві;
  - формувати в учнів вміння самостійно вчитися, здобувати й поглиблювати свої знання, набувати навички і творчо застосовувати їх на практиці;
  - формувати в учнів позитивні мотиви навчання та потребу в розширенні знань;
  - викликати позитивне ставлення до навчальної праці;
  - знайомити учнів із актуальними сучасними проблемами, які стоять перед нашою державою, суспільством.

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Комп’ютерно-орієнтовані

2. Розвивального навчання

3. Розвитку критичного мислення

4. Гуманістична спрямованість навчання

5. Метод проектів

6. Продуктивне навчання

7. Розв’язок винахідницьких задач


Інтерактивне навчання – організація пізнавальної діяльності

для створення комфортних умов , за яких кожен учень відчуває свою успішність.
• Моделювання життєвих ситуацій

• Використання рольових ігор

• Спільне вирішення проблеми

• Виключає домінування одного учасника чи думки над іншими

• Учитель – організатор, співробітник, помічник
СТРУКТУРА ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

1. Мотивація

2. Тема та очікувані результати

3. Надання необхідної інформації

4. Інтерактивна вправа

• Інструктаж

• Поділ на групи

• Виконання завдання

• Презентація результатів

• Усвідомлення результатів

5. Підсумки, оцінювання
ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

1. Кооперативне

2. Колективно-групове

3. Ситуативне моделювання

4. Дискусії
Передбачає обов’язкову рефлексію – здатність до самопізнання, вміня аналізувати свої дії.

Їх мета – згадати, виявити, усвідомити основні компоненти діяльності (зміст, шляхи, способи, …)


МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

1. Пояснювально-ілюстративний

2. Частково-пошуковий

3. Проблемний

4. Репродуктивний

5. Дослідницький


КЛАСИЧНІ ТИПИ УРОКІВ

1. Ввідний

2. Тренувальний

3. Контрольний

4. Закріплення знань, умінь

5. Самостійна робота

6. Практична робота

7. Комбінований

8. Повторювально-узагальнюючий

9. Оволодіння знаннями, уміннями і навичками


ВИДИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ

1. Презентація

2. Телеміст

3. Випробування

4. КВК

5. Рольові ігри6. Ділова гра

7. Круглий стіл

8. Вікторина

9. Аукціон

10. Турнір

11. Урок-подорож

12. Мозкова атака

13. Інтерв’ю

14. Пресконференція

15. Складання задач

16. Складання віршів

17. Звіт


18. Дискусія

19. Дослідження

20. Змагання
ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

1. Науковість

2. Систематичність

3. Послідовність

4. Наочність

5. Доступність

6. Посильність

7. Міцність і глибина знань

8. Зв’язок навчання з життям

9. Виховуючий характер навчання

10. Індивідуалізація навчання

11. Диференційований підхід

12. Свідомість і активність
НОВІТНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІІ

(Інноваційні технології)

Освітні технології -- це модель оптимальної спільної діяльності вчителя та учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов’язковою вимогою:

а) забезпечення комфортних умов викладання і навчання;

б) орієнтації на особистість учня.


ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

• Розвиваюче навчання

• Модульно-рейтингова система навчання

• Різнорівневе навчання

• Вальфдорська педагогіка (гуманістичні ідеї)

• Організація пізнавальної діяльності

• Особистісно-орієнтовані педагогічні ситуації
ЛОКАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• Проблемно-пошукова діяльність

• Створення ситуації успіху

• Технологія саморозвитку(М.Монтессорі)

• Індивідуалізація навчання

• Нова система оцінювання


ЧАСТКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• Технологія розвитку творчості учня

• Сугестивна технологія(аутогенне тренування)

• Навчальне проектування

• Лекційно-практична система навчання

• Лекційно-семінарська система навчання


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• Навчання за допомогою комп’ютерів та комп’ютерних комунікацій

• Інформатизація навчання

• Дистанційне навчання

• Мультимедіа навчання

• Телекомунікаційні технології


РІВНІ ПІЗНАННЯ

знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка
страница 1

скачать файл


Смотрите также: