ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1 страница 2


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми

кількість проведених засідань відповідної ради

12

4

4

4

1) забезпечення діяльності Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОНмолодь-спорт, Мінкультури, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, громадські та міжнародні організації (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість підготовлених доповідей

3

1

1

1

2) здійснення контролю за дотриманням міжнародних домовленостей у сфері протидії торгівлі людьми та підготовка щорічної доповіді з питань протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОНмолодь-спорт, Мінкультури, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська

державний бюджет

259,372

82,275

86,389

90,708та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

кількість прийнятих нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми

3) реалізація положень Закону України “Про протидію торгівлі людьми” шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів

Мінсоцполітики, МВС, МОНмолодьспорт, МЗС, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)4) розроблення і впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

кількість розроблених стандартів

5) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг особам, що постраждали від торгівлі людьми

МінсоцполітикиРазом за завданням 1державний бюджет

259,372

82,275

86,389

90,708

2. Проведення перевірки діяльності закладів, у яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми

кількість заходів

3

1

1

1

моніторинг діяльності зазначених закладів

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)Разом за завданням 2

3. Створення єдиної системи моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні

кількість звітів

3

1

1

1

1) розроблення та впровадження адміністративної звітності у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

кількість заходів у рамках моніторингу діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми

3

1

1

1

2) формування системи моніторингу діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки

-“-

446,965

141,781

148,87

156,314Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

кількість проведених перевірок у регіонах

12

4

4

4

3) контроль за здійсненням заходів у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МОНмолодьспорт, Мін’юст, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

86,652

27,487

28,861

30,304кількість проведених досліджень

214) проведення досліджень з метою виявлення нових викликів і тенденцій у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС

-“-

148,846148,846

кількість проведених опитувань

3

1

1

1

5) проведення опитування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з питань торгівлі людьми

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

14,409

4,571

4,799

5,039

Разом за завданням 3державний бюджет

682,463

169,268

326,577

186,618

місцеві бюджети

14,409

4,571

4,799

5,039

4. Підвищення професійного рівня працівників органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми

кількість підготовлених спеціалістів

324

108

108

108

забезпечення підвищення професійного рівня: працівників органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ

державний бюджет

893,881

283,547

297,724

312,61

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

95,46

30,281

31,795

33,384-“-

324

108

108

108

працівників соціальних служб

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

275,164

87,284

91,649

96,231-“-

90

30

30

30

інших спеціалістів, професійна діяльність яких пов’язана з наданням

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

-“-

374,922

116,414

124,996

133,512допомоги особам, що належать до групи ризику або постраждали від торгівлі людьми

громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

129,681

41,136

43,193

45,352

Разом за завданням 4державний бюджет

893,881

283,547

297,724

312,61

місцеві бюджети

745,546

233,979

248,44

263,127

інші джерела

129,681

41,136

43,193

45,352

5. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

кількість інформаційно-просвітницьких заходів

3

1

1

1

1) підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми

Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо, МВС, МЗС, МОНмолодьспорт, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ

державний бюджет

1007,112

433,64

95,384

478,088

(вироблення та розповсюдження соціальної реклами, виготовлення буклетів, плакатів тощо)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

630,602

195,509

209,844

225,249кількість осіб, залучених до здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьмиРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, громадські та міжнародні організації (за згодою)

-“-

11,901

3,775

3,964

4,162частка залученої молоді, відсотків

2) залучення молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів

МОНмолодьспорт, МВС, МЗС, Мінсоцполітики, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

кількість програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

3) включення до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і посадових осіб місцевого самоврядування питань протидії торгівлі людьми

Нацдержслужба, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість інформаційно-просвітницьких кампаній

2

11

4) проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи у сфері трудової міграції

Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо

державний бюджет

80,67439,353

41,321

2

11

5) проведення інформаційних кампаній з питань зайнятості в Україні та за кордоном, безпечної і регульованої трудової міграції, прав працівників - мігрантів

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, Держкомтелерадіо, Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

73,114

38,339кількість навчальних програм

6) проведення за участю дітей, учнівської та студентської молоді і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїРазом за завданням 5державний бюджет

1160,9

468,415

134,737

557,748

місцеві бюджети

642,503

199,284

213,808

229,411

6. Профілактика торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення

кількість осіб

проведення роз’яснювальної роботи з: дітьми працівників- мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

-“-

24,942

7,912

8,307

8,723

особами, що є батьками та опікунами

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)особами, залученими до найгірших форм праці, зокрема з тими, що надають платні сексуальні послуги

МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)особами, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

28,817

9,141

9,598

10,078

безробітними особами

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)громадянами іноземних держав, особами без громадянства, у тому числі тими, що звернулися до державних органів України з метою отримання статусу біженця

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)Разом за завданням 6-“-

53,759

17,053

17,905

18,801

7. Забезпечення провадження на належному рівні правоохоронної діяльності у сфері протидії торгівлі людьми, здійснення правоохоронних заходів щодо осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

кількість правоохоронних заходів щодо осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

1) виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби

2) забезпечення підтримання державного обвинувачення у судових справах, пов’язаних з торгівлею людьми, та нагляду за додержанням вимог законів під час виконання судових рішень у таких справах

Генеральна прокуратура України (за згодою)

кількість виявлених організованих груп, що вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми

3) припинення діяльності зазначених організованих груп

МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральна прокуратура України (за згодою)

кількість осіб, яких повернуто в Україну та/або постраждалих від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, вчинених зазначеними організованими групами

4) повернення в Україну осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та/або встановлення статусу особи, що постраждала від торгівлі людьми

МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїкількість спільних операцій

5) співпраця з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними правозахисними організаціями

МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби

кількість запитів про надання інформації

6) обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними правозахисними організаціями з питань переслідування осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

МВС, СБУ, МЗС, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби

кількість осіб, залучених до виконання програм захисту

7) забезпечення безпеки осіб, що постраждали від торгівлі людьми, або свідків у рамках кримінального судочинства щодо торгівлі людьми

МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою)

кількість перевірених підприємств, установ та організацій

8) здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій у сфері протидії торгівлі людьми

МВС, СБУ, Мінсоцполітики, МінінфраструктуриРазом за завданням 78. Надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми

кількість осіб

1) розроблення спеціалізованих програм підтримки осіб, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема планів першочергових заходів

місцеві держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)2) здійснення соціального супроводження, виконання спеціалізованих програм підтримки осіб, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема з їх реабілітації, у тому числі:

-“-

місцеві бюджети

29,308

9,296

9,762

10,25

інші джерела

864,536

274,238

287,95

302,348

надання медичної допомоги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

місцеві бюджети

22,334

7,084

7,439

7,811МОЗ, громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

540,336

171,399

179,969

188,968

проведення консультацій психолога

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

6,974

2,212

2,323

2,439

інші джерела

324,2

102,839

107,981

113,38

надання освітніх послуг

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

-“-

1296,806

411,358

431,926

453,522

надання послуг з працевлашту­вання

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)надання послуг з перебування в закладах, у яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)надання послуг дітям, що постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОНмолодь-спорт, Мінкультури, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

360,223

114,266

119,979

125,978

надання допомоги громадянам іноземних держав, особам без громадянства, що постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОНмолодь-спорт, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

-“-

216,08

68,55

71,97

75,56кількість виданих дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав або особам без громадянства, що постраждали від торгівлі людьми

видача в установленому законодавством порядку дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав або особам без громадянства, що постраждали від торгівлі людьми

ДМС, СБУ, МЗСРазом за завданням 8місцеві бюджети

58,616

018,592

19,524

20,5

інші джерела

2737,645

868,412

911,825

957,408

Разом за Програмою

7393,184

2391,103

2309,72

2692,361

у тому числі

державний бюджет

2996,616

1003,505

845,427

1147,684

Мінсоцполітики

2102,735

719,958

547,703

835,074

МВС

893,881

283,547

297,724

312,61

місцеві бюджети

1514,833

473,479

504,476

536,878

інші джерела

2881,735

914,119

959,817

1007,799

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року


Найменування завдання
Найменування показників виконання завдання
Одиниця виміру
Значення показників
усього
у тому числі за роками
2013
2014
2015
1. Удосконалення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми
кількість заходів з удосконалення законодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми
одиниць
15
5
5
5
2. Проведення перевірки діяльності закладів, у яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми
кількість звітів з питань моніторингу та навчання спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми
-”-
3
1
1
1
3. Створення єдиної системи моніторингу заходів щодо протидії торгівлі людьми, що здійснюються на національному та регіональному рівні, та оцінки їх ефективності
кількість заходів, спрямованих на створення зазначеної системи
-”-
22
7
8
7
4. Підвищення професійного рівня працівників, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію
кількість підготовлених спеціалістів
осіб
414
138
138
138
5. Організація первинної профілактики торгівлі людьми
кількість заходів
одиниць
5
2
1
2
6. Забезпечення надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми
кількість осіб
осіб
3726
1242
1242
1242
страница 1 страница 2

скачать файл


Смотрите также: