ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1 страница 2


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 21 березня 2012 р. N 350

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року


Відповідно до підпункту "а" пункту 3 частини першої статті 6 Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (Закон N 3739-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати щороку за поданням Міністерства соціальної політики визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для здійснення заходів Програми.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати кожного півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

 


Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2012 р. N 350


ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Мета Програми


Метою Програми є запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов'язані з нею злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Шляхи і способи розв'язання проблеми


Можливі два варіанти розв'язання проблеми торгівлі людьми та надання допомоги і захисту особам, що постраждали від неї.

Перший варіант полягає у розв'язанні проблеми торгівлі людьми шляхом здійснення системних заходів державними установами за рахунок бюджетних коштів. Недоліком зазначеного варіанта є те, що для його реалізації необхідні бюджетні кошти у значному обсязі.

Другий, оптимальний варіант передбачає налагодження співпраці державних установ з громадськими організаціями, зокрема впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, за такими напрямами, як:

організація інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, спрямованої на запобігання потраплянню в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми;

підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

проведення постійного моніторингу ефективності заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми;

підвищення якості надання послуг особам, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема шляхом впровадження стандартів надання соціальних послуг таким особам.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.


Завдання і заходи


Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми дасть змогу:

підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

збільшити кількість виявлених злочинів у зазначеній сфері та випадків притягнення до відповідальності осіб, причетних до їх скоєння;

забезпечити надання щороку комплексу послуг більш як 1200 особам, що постраждали від торгівлі людьми;

підвищити рівень обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію.

Показники ефективності здійснення заходів Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.


Обсяги та джерела фінансування


Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 7393,184 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

 

Додаток 1


до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року


1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. N 90 (Розпорядження N 90-р) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 14, ст. 518).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 350.

3. Державний замовник-координатор - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

5. Відповідальні за виконання Програми - Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінкультури, Мін'юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

6. Строк виконання Програми - 2013 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування


Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

Державний бюджет

2996,616

1003,505

845,427

1147,684

Місцеві бюджети

1514,833

473,479

504,476

536,878

Інші джерела

2881,735

914,119

959,817

1007,799

Усього

7393,184

2391,103

2309,72

2692,361

 

Додаток 2


до Програми

страница 1 страница 2

скачать файл


Смотрите также: