ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1

Тема. Стилі та напрямки в мистецтві.

Бароко та класицизм у музиці.

Мета:

  • формувати в учнів уявлення про музичні стилі;

  • узагальнити знання про класичну та барокову епоху в музиці;

  • розвивати музичну пам'ять, образне мислення;

  • виховувати інтерес до кла­сичної музики, естетичний смак, любов до класичного мистецтва.


Музичний матеріал:

Й.С.Бах. Фуга соль мінор, Тока­та і фуга ре мінор; В.А.Моцарт. "Лакрімоза" з "Реквієму"; Л.Бетховен. Хорова "Ода радості" з фіналу Дев'ятої сим­фонії.Вид уроку: введення в тему.

Тип: комбінований.

Обладнання: записи творів, магнітофон, портрети композиторів, репродукції живописних полотен, зобра­ження архітектурних споруд митців бароко і класицизму.

Хід уроку

(Учні входять до класу під звучання твору Й.С.Баха фуга соль мінор).

(Оголошення теми та мети уроку).

Учитель.

Доброго дня, діти! Сьогодні маємо незвич­не музичне вітання - з нами вітається ціла мистецька епоха. Ви впізнали у цих чарівних переплетіннях ме­лодійних ліній витончений стиль бахівської поліфонії. Зву­чала Фуга соль мінор. Кожна епоха в процесі свого історичного розвитку завжди давала людству своїх геніїв. Завдяки їхній творчості в літературі, живописі, прикладному мистецтві та музиці збагачувалось культурне і духовне життя кожного народу. Незалежно від того, в які часи створювались мистецькі шедеври, вони й досі бажані та цінні, бо є відлунням епох історій людства.

(Тема та учнівські визначення за­писуються на дошці).

Творчість цих композиторів є акту­альною і в наші дні, тому ми називаємо їх сучасниками.


2. Сприймання музики. Бесіда про стиль та його представників.

Учитель. І почнемо ми із стилю бароко, представником якого є німецький композитор XVII ст. Й.С.Бах.

(Про особливості стилю розповідає група учнів (творче завдання). (На дошці вивішуються репродукції живописних полотен стилю бароко і портрет

Й.С. Баха).

Отже, Німеччина епохи бароко стала відомою нам саме завдяки неповторній поліфонічній, органній та сим­фонічній творчості Й.С.Баха Його вважають учителем європейських композиторів-класиків. Ми пам'ятаємо його симфонічний "Жарт", органну Фугу соль мінор. Але найповніше відчути ту епоху на сьогоднішньому уроці нам допоможе Токата і фуга ре мінор. Приготуйтеся - ми переміщуємось у часі... Великі перуки, жабо, реверанси - бароко завжди був "дивним", "химерним".

(Звучить Токата і фуга ре мінор Й.С.Баха).

Завдання учням:

1) назвати особливості "бахівського" стилю (полі­фонічність, безперервність розвитку музики, багатство фактури, монолітність, зіставлення контрастів);

2) визначити форму та й особливості (токата - вступ, фуга – чотири -голосна поліфонія );  1. обґрунтувати, чим твір близький сучасним слуха­чам (багатством чуттєвої сфери, яскравістю та до­ступністю образів).

Учитель.

Отже, музика Баха є зрозумілою і близь­кою нам. Вона звучить на концертах, у кінофільмах та мультфільмах. Хоча за життя генія ніхто не цінував його доробок. І лише через 100 років після смерті композито­ра завдяки виконавській діяльності Ф.Ліста музика Баха стала відомою. Давайте й ми доторкнемося до цих без­смертних мелодій.Учитель.

Перегорнемо ще одну сторінку музичної історії і опинимось у новій епосі.  1. Слухання музики та бесіда про класицизм та компо­зиторів.

(Про особливості стилю розповідає друга гру­па учнів - (творче завдання).

На дошці виставляють репродукції живописних полотен стилю класицизм).Учитель.

Класицизм - від лат. взірцевий. Доско­налість форми, відточеність деталей, скупість почуттів - нічого зайвого чи надмірного... Все це ми зустрічаємо у геніальній музиці В.А. Моцарта: чистота, ніжність, яск­равість "Маленької нічної серенади", "Рондо в турецько­му стилі", драматичність та чіткість форми у Симфонії соль мінор. А найглибша світова трагічність... (Учитель виконує мелодію "Лакрімози").

Ви, напевно, впізнали мелодію 7-ої частини "Реквієму" В.А.Моцарта "Лакрімо­за". Скільки жалю, душевних сліз! Адже хворий митець писав цей твір для себе, передчуваючи свій кінець, а таємничість замовника, його чорні шати тільки загостри­ли композиторські почуття. (Учні слухають твір).

Завдання учням:

1) які почуття викликає твір?

2) які емоції у вас виникають під час слухання цього твору?

Учитель.

І сьогодні всі трагічні події людства супро­воджує безсмертна "Лакрімоза".

Ще одна могутня постать освічує епоху класицизму. Це Л.Бетховен. Завдяки участі композитора у Великій французькій революції його музика наповнена ге­роїзмом, боротьбою протилежностей, прагненням до свободи та світла, до правди і одночасно - добротою, глибоким коханням, гуманізмом. З першого класу ми знайомимося з творчістю цього німецького композито­ра: «Екосез До мажор», "Бабак", "Весела. Сумна", увертюра «Егмонт», 14 соната, «П'ята симфонія». А сьогодні ми знову пе­реживаємо глибокі почуття хорової "Оди радості" з фіналу Дев'ятої симфонії.

(Учні слухають "Оду радості з фіналу Дев'ятої сим­фонії).Завдання учням:

1) визначити особливості жанру (хоровий номер у симфонії) та стилю (форма, виклад, образний зміст);

2) подумати, яким символом стала ода в наші дні і чому (символ миру і дружби).

5. Підсумок.

Учитель.

Підсумовуючи наш урок, скажіть, будь ла­ска, чи можемо ми пояснити популярність музики - Й.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.Бетховена - в наш час? (Учні відповідають).Існують твори, які живуть місяць, рік , десятиріччя , але є й такі, що пережили епохи і залишились актуальними до сьогодні. Вони називають­ся класичними . Популярність музики не залежить від того, коли вона написана, бо живе доти, доки виконується. А це означає, що така музика потрібна. Вона має позитивний вплив на слухача, викликає певні емоції, має художньо-естетичну цінність і завдяки цьому живе, незважаючи на зміну поколінь.

6.Оцінювання учнів.

7. Музичне прощання.
страница 1

скачать файл


Смотрите также: