ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 442/311/155 від 24.12.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

13 січня 2000 р.

vd991224 vn442/311/155 за N 14/4235

Про затвердження Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх

і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та

навчальними посібниками

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН

N 584/372/169 від 08.08.2001 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ

Міністерства освіти і науки

N 202/254/69 від 03.04.2003 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28

квітня 1999 року N 714 "Про визнання такою, що

втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22

липня 1998 р. N 1128" НАКАЗ У Є М О:

1. Затвердити Порядок забезпечення учнів загальноосвітніх і

професійно-технічних навчальних закладів підручниками та

навчальними посібниками (додається).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських

держадміністрацій провести організаторську роботу на місцях щодо

введення в дію Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і

професійно-технічних навчальних закладів підручниками та

навчальними посібниками, забезпечити контроль за його неухильним

виконанням.

3. Контроль за виконанням Порядку покласти на заступника

міністра освіти А.Г.Богомолова, заступника міністра фінансів

В.М.Матвійчука, заступника міністра економіки О.С.Яременка.

Міністр освіти В.О.Зайчук

Міністр фінансів І.О.Мітюков

Міністр економіки В.В.Роговий

Затверджено

Наказ Міністерства освіти України,

Міністерства фінансів України,

Міністерства економіки України

24.12.99 N 442/311/155

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2000 р.

за N 14/4235

Порядок забезпечення учнів загальноосвітніх і

професійно-технічних навчальних закладів підручниками

та навчальними посібниками

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету

Міністрів України від 28 квітня 1999 р. N 714 "Про

визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів

України від 22 липня 1998 р. N 1128".

1.2. Учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних

закладів забезпечуються підручниками та навчальними посібниками з

бібліотечних фондів шкільних підручників та навчальних посібників.

1.3. У навчальних закладах освіти використовуються шкільні

підручники та навчальні посібники, що мають відповідний гриф

Міносвіти України.

1.4. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31

серпня 1996 р. N 1031 "Про встановлення плати за

користування підручниками в загальноосвітніх школах" за

користування шкільними підручниками учні загальноосвітніх

навчальних закладів уносять плату в порядку, визначеному

Інструкцією про порядок оплати за користування підручниками в

загальноосвітніх школах, затвердженою наказом Міносвіти України

від 27.01.97 N 28 , зареєстрованою в Міністерстві

юстиції України 29.02.97 за N 34/1838.

1.5. Фізичні та юридичні особи, які бажають придбати шкільні

підручники та навчальні посібники у власність або для подальшого

їх передавання до навчального закладу, придбавають їх у вільному

продажу. За рахунок додатково виділених коштів з місцевих бюджетів

у вільному продажу можуть бути придбані лише ті шкільні підручники

та навчальні посібники, які мають відповідний гриф Міносвіти

України.

1.6. Шкільні підручники та навчальні посібники бібліотечних

фондів використовуються у навчально-виховному процесі не менше

п'яти років.

2. Випуск і доставлення шкільних підручників та навчальних

посібників за кошти Державного бюджету України

2.1. Випуск шкільних підручників і навчальних посібників, у

тому числі навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека", за

рахунок Державного бюджету України здійснюється на умовах

державного замовлення, визначених Законом України "Про закупівлю

товарів, робіт і послуг за державні кошти", постановою

Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469

( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо функціонування

системи державних закупівель" та постановою Кабінету Міністрів

України від 29 лютого 1996 р. N 266 "Про порядок

формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції

для державних потреб і контролю за їх виконанням. ( Пункт 2.1 в

редакції Наказу МОН N 584/372/169 від 08.08.2001 )

2.2. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,

управління освіти обласних, Київської і Севастопольської міських

держадміністрацій, районні та міські відділи освіти,

загальноосвітні і професійно-технічні навчальні заклади щорічно у

квітні-травні проводять аналіз придатних для використання

підручників і посібників бібліотечних фондів, порівнюють їх з

реальною потребою учнівських контингентів, здійснюють (при

потребі) перерозподіл книг між середніми навчальними закладами.

2.3. Міністерство освіти України щороку до 1 вересня надсилає

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти

обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій

Бланк замовлення на видання підручників та навчальних посібників

за рахунок коштів Державного бюджету України до наступного

навчального року (додаток 1). Заповнений Бланк замовлення

повертається у Міністерство освіти України до 1 листопада

поточного року.

На підставі одержаних від органів освіти замовлень

визначаються перелік назв і тиражі видань, передбачених до випуску

на відповідний навчальний рік. Даний перелік затверджується

колегією Міністерства освіти України до 30 грудня поточного року.

2.4. Міністерство освіти і науки України згідно із

затвердженим переліком видань та передбаченими в Державному

бюджеті України на поточний рік асигнуваннями на їх виготовлення

укладає протягом року в міру надходження коштів угоди з

видавництвами терміном до 5 місяців на випуск підручників та

навчальних посібників, у тому числі навчальних посібників серії

"Шкільна бібліотека", для формування бібліотечних фондів

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів.

( Пункт 2.4 в редакції Наказу МОН N 584/372/169 від

08.08.2001 )

2.5. Зазначені в пункті 2.4 цього Порядку угоди є підставою

для перерахування коштів із Державного бюджету відповідним

видавництвам. Кошти перераховуються на умовах, визначених чинним

законодавством, у розмірах, необхідних для оплати редакційних

витрат, закупівлі паперу та інших витратних матеріалів, але не

більше 70 відсотків вартості всієї угоди. Остаточний розрахунок за

угодою здійснюється після прийняття Міністерством освіти і науки

України готової продукції. ( Пункт 2.5 в редакції Наказу МОН

N 584/372/169 від 08.08.2001 )

2.6. Доставлення підручників та навчальних посібників (у тому

числі навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"), виданих

за державним замовленням, здійснюється за рахунок коштів,

передбачених у Державному бюджеті України на їх видання та

придбання, підприємствами, з якими укладено угоди, до обласних

центрів, міст Сімферополя, Києва і Севастополя. У межах Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя доставлення

здійснюється Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,

управліннями освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської

міських державних адміністрацій за рахунок бюджетів Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. ( Пункт 2.6 в

редакції Наказу МОН N 584/372/169 від 08.08.2001 )

3. Порядок вільного продажу підручників

і навчальних посібників

3.1. Міністерство освіти України щорічно розробляє та

надсилає Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій Бланк замовлення на придбання підручників

і навчальних посібників у вільному продажу (додаток 2), який

заповнюється і повертається до Міністерства освіти України в

порядку та в терміни, що встановлені для його заповнення,

зазначеному в пункті 2.3 цього Порядку.

3.2. Міністерство освіти України отриману інформацію про

можливі обсяги реалізації шкільних підручників та навчальних

посібників доводить до відома видавництв.

3.3. Видавництва самостійно визначають обсяги й номенклатуру

випуску шкільних підручників та навчальних посібників за власні

кошти та реалізовують свою продукцію згідно з чинним

законодавством.

Директор Методично-видавничого центру

організації випуску та доставки

освітянської літератури Т.Б.Харламова

Додаток 1

до пункту 2.3 Порядку забезпечення учнів

загальноосвітніх і професійно-технічних

навчальних закладів підручниками та

навчальними посібниками

Бланк

замовлення на видання підручників та навчальних посібниківза рахунок коштів Державного бюджету України

на _______________ навчальний рік

----------------------------------------------------------------------------------------

N |Автор, |Придатні|Наявність|Контин-|% замо-| Замовлено для |Разом|

з/п|назва |видання |придатних|гент |влення |------------------------------| |

|підручника,|минулих |для вико-|учнів |від |загаль-|профе-|вищих |вищих | |

|клас |років |ристання |(тис. |контин-|ноос- |сійно-|навча-|навчаль-| |

| | |підручни-|чол.) |генту |вітніх |техні-|льних |них зак-| |

| | |ків у | |учнів |шкіл |чних |закла-|ладів | |

| | |бібфондах| | |усіх |училищ|дів |інших | |

| | |шкіл | | |типів | |систе-|міністе-| |

| | |(тис. | | | | |ми |рств та | |

| | |прим.) | | | | |Мін- |інших | |

| | | | | | | |світи |центра- | |

| | | | | | | | |льних | |

| | | | | | | | |органів | |

| | | | | | | | |виконав-| |

| | | | | | | | |чої вла-| |

| | | | | | | | |ди | |

---+-----------+--------+---------+-------+-------+-------+------+------+--------+-----|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до пункту 3.1 Порядку забезпечення учнів

загальноосвітніх і професійно-технічних

навчальних закладів підручниками та

навчальними посібниками

Бланк


замовлення на придбання підручників і навчальних посібників

у вільному продажу на _______________ навчальний рік

------------------------------------------------------------------

N |Автор, назва |Придатні| Замовлено для |Разом|

з/п|підручника, |видання |--------------------------------| |

|клас |минулих |загаль-|профе-|вищих |вищих | |

| |років |ноос- |сійно-|навча-|навчальних| |

| | |вітніх |техні-|льних |закладів | |

| | |шкіл |чних |закла-|інших | |

| | |усіх |училищ|дів |міністе- | |

| | |типів | |систе-|рств та | |

| | | | |ми |інших | |

| | | | |Мін- |централь- | |

| | | | |світи |них | |

| | | | | |органів | |

| | | | | |виконавчої| |

| | | | | |влади | |

---+-------------+--------+-------+------+------+----------+-----|1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

------------------------------------------------------------------
страница 1

скачать файл


Смотрите также: